torsdag 27. september 2012

Eg fann denne folen godt gøymd i ein vridd, krokut einestamme og laut freista få han fram med kol på eit ark.