torsdag 4. oktober 2012

Fossekallstunda


   

   Han står. Urørleg. Svart, med kvit bringe. Nokre mørkebrune felt, rundt augo, under vengjene, resten skin i blåsvart. Striregnar. Blest frå vest. September. Eg sit på ein stein, i elveosen, midt i osen, der Svidalselva buldrar og ropar i kvitt og piskar opp skum, laga av ørsmå restar av jord, sand og plantar som blandar seg med vatnet på den ville ferda nedover. Ho vidar og flatar seg ut i osen og blandar ropa sine med rytmiske båresukk frå Jølstravatnet. Han står på ein stein, midt i kakafonien av vatn, skum og lydar, eit par meter frå meg. Eg ser på han, han held nebbet opp mot vinden og regnet medan eit kolsvart, rundt fugleblikk, omkransa av mørkebrunt og svart, glyttar ei stund på meg, før det skyt ned gjennom vasshinna, mot noko som kan etast, men nei, det var berre ein liten kvist som rørde seg i straumen, ikkje noko flugenymfe eller vasskalv. Blikket fyk opp og festar seg på han, borte på steinen, som sit urørleg i svarte regnklede med kvit t-skjortebringe. Eg sit, fossekallen står, på kvar vår stein, i osen av vassongar. Tida er ikkje, berre stunda er, fossekallstunda.

   Brått gjer han eit hopp, med føtene jamsides. Eit hopp som får meg til å byksa litt til med kroppen. Så eitt til, og ut or han trillar ein vakker plystresong. Nok eit hopp, nok ein song, føtene jamsides. Den vesle kroppen ristar med songen som legg seg over akkompagnementet frå osen. Eit hopp, ein song som vekkjer minner, i meg, i fossekallen. Han står, urørleg i vestablesten, i regnet. Blikk møter blikk, tida er ikkje, stunda er. Minna er.

   August. Mild og lett stryk austabrisen Jølstravatnet. Han er god, lun. Varm luft har samla seg i fjella og siglar på trekken nedetter bjørkelier og utetter vatnet. Saman med brisen leikar svalene. Låvesvalar og sandsvalar. Lyt vera nærare hundre svalar. Fyk mot aust, oppetter brisen, opp, opp, høgst opp i lufta, vender litt på vengjene og let seg snu rundt og glid i forrykande fart ned mot vatnet att medan dei kvitrar og syng i fykande fryd over dei siste timane her, i nord. Like over vassflata rettar dei opp med vengjene og stryk vassflata saman med austabrisen, lagar kjølstriper, i hundretal, bortetter.

   Nett bortanfor fossekallen stikk ei nake grein opp frå vatnet. Ei oldergrein som har vorte riven av stomnen ein stad, og ført ned hit av elva sist haust. På greina sit to erler, linerler, fødde dette året. Grå hovud tyder på det. Erlene sit og pludrar, tek eit par hopp opp i lufta, heng der eit bel, for å fanga fluger og anna fykande kryp, før dei set seg ned att på greina. Stundom ser dei opp i lufta, på svalene. Lufta svirrar og kvitrar i svaleleik, og dei unge erlene strekkjer hals mot dei og kvitrar høgare. Best som det er kastar båe to seg ut frå greina, fyk i boga erleflukt opp, opp, mot svalene. Eg kan høyra erlesongen, ivrig og sterk. Dei er no høgt oppe, blandar seg med svalene, stupar med dei ned mot vatnet. Berre konturane deira skil seg frå svalene. Svalesong og erlekvitter blandar seg i svalestupet.

   Nede på ein stein, i elveosen, sit  han framleis, fossekallen. Han hoppar og kvitrar med jamsides føter. Kroppen ristar og hovudet peikar skrått opp mot svalestupet og blandingssongen. Mest som han òg vil opp, opp, vera med, vera med! Brått skyt blikket hans ned gjennom vasshinna, han får auga på mat nede på botnen. Utan å nøla eit sekund stupar han ut i straumen, sym som ein fisk ned mellom nokre steinar, poppar brått opp att, hoppar opp på steinen, ristar dropar av seg og slukar vasskalven han hadde i nebbet. Deretter hoppar han, med føtene jamsides og kvitrar att, meir intenst og høglydt enn før, lyfter hovudet skrått opp mot svaleleiken, blikket hans følgjer erlene som bogar seg gjennom lufta bort mot greina. Dei landar, pludrar og kvitrar medan dei brusar med fjøra og legg dei godt til rette. Svalene, derimot, fyk og leikar, syng og kvitrar vidare og vidare. Dei vert ikkje trøytte, slik erlene vert.

   Han står. Urørleg. Svart, med kvit bringe. Nokre mørkebrune felt, rundt augo, under vengjene, resten skin i blåsvart. Striregnar. Blest frå vest. September. Han står på steinen. Eg sit på min. Svidalselva buldrar og ropar i kvitt. Eit kolsvart, rundt fugleblikk glyttar skrått på han som sit urørleg i svarte regnklede med kvit t-skjortebringe. Brått gjer fuglekroppen eit hopp, med føtene jamsides. Ein vakker plystresong trillar ut or han medan han hoppar og ristar. Songen er noko av det vakraste eg har høyrd. Han ber rett gjennom ropinga, buldringa, sukka, piskande regn og stiv kuling frå vest. Songen ber vidare, vidare, opp, opp, gjennom lufta. Ja, mest heilt til svalene i Sør- Afrika og erlene i Nord-Afrika ber han, songen; -’ vil vera med! vil vera med!’ syng han. Svalene stupar fryktlaust og leikar i sør, erlene hoppar opp frå greiner og fangar fykande kryp i sør, medan dei alle minnast Jølstravatnet og fossekallen i nord. Han, som kunne symja, som kunne fyka og stupa som dei, men under vatn! –’ Vil vera med! vil vera med!’ syng dei.

   Han står. Urørleg. Og slik skal han stå, haust, som vinter, i all slags ver, i nord. Skrått, svart fugleblikk glyttar på meg.  Gjennom haustvinden, regnet og Svidalselva si buldring, er det som eg kan høyra svalesong og erlekvitter. Saman. Som ein uendeleg vakker song, om noko. Noko djupt inne, noko inst inne. Det er han, i svart, med kvit bringe, som syng, hoppar og syng, ristar og syng. Fossekallsongen lèt  slik, som ei blanding av svalesongen og erlekvitter, som ei blanding av sakn og lengt, som ei blanding av einsemd og von. Tida er ikkje, fossekallstunda er.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar